Fællesskabets stemme // the Community Voice 

Med Tilbage til Haven - Voices & Traces har vi tænkt over hvordan vi kunne inddrage lokale stemmer og lyde fra området, sådan at værket kan tale med sin egen “egns-stemme”.

Derfor var det selvfølgelig oplagt at spørge OTH kirkernes kor “Koret på Toppen” om de havde lyst til at bidrage. Og det havde de heldigvis.

With Tilbage til Haven - Voices & Traces, we have thought about how we could include local voices and sounds from the area, so that the work can speak with its own "regional voice" Therefore, it

Komposition: et samarbejde med landskabet // Composition: a collaboration with the landscape 

Da vi satte kursen mod Ørslev Kloster Arbejdsrefugium i januar, havde vi allerede skrevet to stykker musik: åbningstykket samt et langt meditativt stykke til at ledsage turen over den åbne mark kaldet Exodus …

When we headed to Ørslevkloster Creative Residence in January, we had two of the pieces already written - the opening piece and then a long kind of meditative piece to accompany the walk across the open field called Exodus…

Vi havde videooptagelser af stien, så vi kunne orientere os visuelt og også for…

Read more

Part 2: Musik i landskabet - idé og forberedelse/Part 2: Music and landscape - Ideas and Preparation  

“Tilbage til Haven - Voices & Traces” er blevet titlen på musikvandringen, som snart kan opleves på Sneptrup Præstegårdssti.

Vi synes, at Haven er en smuk metafor for vores ‘indre landskab’, eller ‘indre liv’ om man vil.  Forfatteren Thomas Moore skriver:

“Lad mig definere en have som mødet mellem rå natur og den menneskelige imagination, hvor begge søger opfyldelsen af hinandens skønhed. (…) Haven er et meningsfyldt sted for sjælen, hvor sjælens bevågenhed for skønhed, fordybelse, stilhed og opmærksomhed har…

Read more

Tilbage til Haven: Musik i landskabet - idé og forberedelse/BACK TO THE GARDEN: Music in landscape - ideas and preparation 

Vi er i marts 2024 og midt i vores projekt  “Tilbage til Haven” - en Musikvandring på Sneptrup præstegårdssti. Efter en lang optakt går det stærkt nu, både med at indspille og planlægge premieren.

I juli 2022 blev kimen til projektet lagt. I Tørskind Grusgrav ved Egtved havde man sat musik til Robert Jakobsens landskabsskulpturer - og det blev vi meget betaget af. Nogen spurgte om der ikke skulle sættes musik til præstegårdsstien? — og idéen var født.

It is March 2024 and we are now in the middle of our

Read more

Contact

Booking & Press:

lillebrand[at]gmail.com

DK: +45 7179 3310

USA: +1 805 242 3101

 

To Wake You Live Montage

Video - Where The Day Went

Video - To Wake You on "What Is It?"

Reviews

Sign up and stay updated with us

Email List