The Music Walk is launched - yay! 

Over the years, we have both put out many different music releases, but never anything like this one, involving an actual display along a trail (!), or a brochure with a map to guide you along. But here it is.The music walk on Præstegårdsstien is officially open!

There are many for us to thank and acknowledge: musicians, sponsors, and others who have contributed so beautifully to this endeavour - please see our liner notes and our blog for all the details of those involved (links are below).

Obviously, many…

Read more

The music comes alive! 

Siden januar hvor vi opholdt os på Ørslevkloster og skrev det meste af Tilbage til Haven, har vi indspillet og mikset på værket. Vi har indspillet alle de instrumenter vi kunne og inviteret musikere og sangere til at være med. Samtidig har vi justeret, at musikken passer til stien, landskabet og rutens længde. Det har været en spændende og lærerig proces at komponere og indspille musik på denne måde.

Vi har haft den kæmpe fornøjelse at arbejde sammen med:

Since January, when we stayed at Ørslevkloster and

Read more

Fællesskabets stemme // the Community Voice 

Med Tilbage til Haven - Voices & Traces har vi tænkt over hvordan vi kunne inddrage lokale stemmer og lyde fra området, sådan at værket kan tale med sin egen “egns-stemme”.

Derfor var det selvfølgelig oplagt at spørge OTH kirkernes kor “Koret på Toppen” om de havde lyst til at bidrage. Og det havde de heldigvis.

With Tilbage til Haven - Voices & Traces, we have thought about how we could include local voices and sounds from the area, so that the work can speak with its own "regional voice" Therefore, it

Komposition: et samarbejde med landskabet // Composition: a collaboration with the landscape 

Da vi satte kursen mod Ørslev Kloster Arbejdsrefugium i januar, havde vi allerede skrevet to stykker musik: åbningstykket samt et langt meditativt stykke til at ledsage turen over den åbne mark kaldet Exodus …

When we headed to Ørslevkloster Creative Residence in January, we had two of the pieces already written - the opening piece and then a long kind of meditative piece to accompany the walk across the open field called Exodus…

Vi havde videooptagelser af stien, så vi kunne orientere os visuelt og også for…

Read more

Part 2: Musik i landskabet - idé og forberedelse/Part 2: Music and landscape - Ideas and Preparation  

“Tilbage til Haven - Voices & Traces” er blevet titlen på musikvandringen, som snart kan opleves på Sneptrup Præstegårdssti.

Vi synes, at Haven er en smuk metafor for vores ‘indre landskab’, eller ‘indre liv’ om man vil.  Forfatteren Thomas Moore skriver:

“Lad mig definere en have som mødet mellem rå natur og den menneskelige imagination, hvor begge søger opfyldelsen af hinandens skønhed. (…) Haven er et meningsfyldt sted for sjælen, hvor sjælens bevågenhed for skønhed, fordybelse, stilhed og opmærksomhed har…

Read more

Tilbage til Haven: Musik i landskabet - idé og forberedelse/BACK TO THE GARDEN: Music in landscape - ideas and preparation 

Vi er i marts 2024 og midt i vores projekt  “Tilbage til Haven” - en Musikvandring på Sneptrup præstegårdssti. Efter en lang optakt går det stærkt nu, både med at indspille og planlægge premieren.

I juli 2022 blev kimen til projektet lagt. I Tørskind Grusgrav ved Egtved havde man sat musik til Robert Jakobsens landskabsskulpturer - og det blev vi meget betaget af. Nogen spurgte om der ikke skulle sættes musik til præstegårdsstien? — og idéen var født.

It is March 2024 and we are now in the middle of our

Read more